Het Mikpunt Middelie

12 april 2019 Jaarvergadering en David Molenaar over windmolens in zee

12 april 2019 - De eerste thema-avond van 2019 begon met de jaarvergadering. Dit was echter een vergadering met een randje omdat ons lid Jaap Slooten (tevens vader van onze penningmeester) 2 dagen ervoor was overleden. We stonden stil bij het overlijden van Jaap. Daarna werd de agenda doorlopen waarbij alleen het jaarverslag niet kon worden afgerond i.v.m. afwezigheid van onze penningmeester. Afgesproken dat we deze de volgende thema-avond afronden.

Na afronding kon onze spreker van de avond, David Molenaar, zijn presentatie houden. David is geboren in getogen in Middelie en uiteindelijk gaan studeren in Delft aan de TU. David is tegenwoordig directeur bij het onderdeel van Siemens dat zich bezig houdt met duurzame energie. [klik hier voor meer info]. David hield zijn presentatie over de windmolens die geplaatst worden in zee. Over aantallen, het effect van windmolens, de doelstellingen qua geplande windmolens, hoe ze geplaatst worden, hoogte, etc. Van alles kwam aan bod. 

Wist je bijvoorbeeld dat de plek bovenop de molen waar alle apparatuur zit net zo hoog is als 3 etages. En dat een windmolen net niet de hoogte aanraakt waar de vliegtuigen vliegen (249 meter) en dat er een lift zit in elke windmolen. En zo is er meer te vertellen over de molens die niet op het land staan en tegenwoordig zonder subsidie draaien. Het was weer een interessante presentatie en iemand die op 50 meter afstand was geboren.

 

 

 

 

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl