Het Mikpunt Middelie

Vereniging

Op 23 oktober 2011 is in een oprichtingsvergadering, gehouden in het Wapen van Middelie, besloten tot het oprichten van de mannen vereniging genaamd “het Mikpunt”.

Het doel van deze vereniging is het bevorderen van de saamhorigheid en is bedoeld voor mannen in de leeftijd vanaf 16 jaar en ouder. Hiertoe worden enige malen per jaar thema avonden en een maal per jaar een evenement georganiseerd.

De thema avonden zijn van informatieve aard en hier zullen sprekers, bij voorkeur uitgevoerd of aangedragen door de leden een thema behandelen. Ideeën voor deze thema’s kunnen via de “Mikbus” bij het bestuur onder de aandacht worden gebracht. Deze thema’s worden vooraf niet kenbaar gemaakt, het gaat primair immers om het samenzijn.

Het jaarlijks evenement is een dagvullend programma en zal bij voorkeur op een zaterdag plaatsvinden. De inhoud van dit evenement zal vooraf worden gecommuniceerd en de leden kunnen zich hiervoor tijdig opgeven.

Om de avonden voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden betaald iedere bezoeker een bedrag van 10 EURO in de “Mikpot”die bij de deur staat. Uit deze pot worden de drankjes betaald.

Wij heten alle mannen ouder dan 16 jaar van harte uit om een thema avond vrijblijvend en met inachtneming van de “Mikpot” bij te wonen en zo de sfeer deze mooie vereniging te ervaren.

 

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl