Het Mikpunt Middelie

Mikbus

De vereniging het Mikpunt is een vereniging in beweging en daarom wordt uw inbreng zeer gewaardeerd.

Daarom staat hier “De Mikbus”: een ideeënbus voor goede ideeën voor thema avonden, evenementen en/of welke andere positieve inbreng of opbouwende kritiek dan ook! Denk hierbij ook aan ideeën voor een thema.

Naam: *
Adres:
Postcode/plaats:
Mobiel:
Telefoonnummer:
E-mail adres: *
Bericht:

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl