Het Mikpunt Middelie

Lid worden

Lid worden? Natuurlijk. Geloof ons, het is gezellig, je hoort weer eens wat nieuws uit je omgeving en de thema's varieren. Waarbij het zo is dat een spreker een uur krijgt en je daarna vrij bent om te doen wat je wilt. Dus je wordt toch wel lid!!!

Naam: *
Adres:
Postcode/plaats:
Mobiel:
Telefoonnummer:
E-mail adres: *
Facebook:
Twitter:
LinkedIn:
Opmerkingen: *
Akkoordverklaring *
Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met de statuten en huisregels van 'Het Mikpunt', zoals vermeld op de site www.hetmikpunt.nl.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl