Het Mikpunt Middelie

15 november 2019 Waterstof door Edwin Tazelaar

Vrijdag 15 november 2019 hadden we alweer ons laatste thema van 2019 met een mooie grote opkomst (>50 man). Deze keer hadden we als spreker Edwin Tazelaar (van HyMatters) die ons meenam in de wereld van het waterstof. Een onderwerp waar iedereen wel wat van weet maar niet in de context zoals Edwin het vertelde. 

  

Edwin wist heel mooi de brug te leggen tussen de natuurkundige/ scheikundige benadering van waterstof naar de praktijk. Zo begon hij waar de energiebehoefte nu staat en waar deze naartoe moet gaan of zou moeten gaan (o.a. hoe moeten we onafhankelijk worden van het gas). Wat de effecten zijn als we alles (stroom, verwarming, etc.) via elektriciteit centraal willen distribueren (van behoefte tot de infrastructurele effecten daarvan). Oftewel de energietransitie die waarschijnlijk meer decentraal zal moeten gaan worden uitgevoerd.

    

 

 

 

 

 

Het ging niet alleen om de energietransitie en hoe hier waterstof een rol in kan spelen. Maar ook de toepassing van waterstof als bron van energie bij bijvoorbeeld auto´s, landbouwvoertuigen, vrachtwagens, etc. Edwin liet met een klein model zien hoe waterstof werd ´gefilterd´ uit water en daarmee een miniatuur auto te laten rijden. 

 

Na uitgelegd te hebben hoe het zit met waterstof en veiligheid eindigde hij met hoe eigenlijk waterstof werkt. Hoe wordt waterstof gecreeerd en hoe kan het worden gebruikt. Edwin wist het ons simpel uit te leggen waardoor bij veel aanwezigen het idee ontstond wat we individueel zouden kunnen doen of misschien zelfs met een groep. Misschien in de toekomst Middelie los van het net en lokaal energie maken of gebruiken? Want zo vreemd is dat, lees HIER maar eens wat ze in Zuid Korea gaan.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl