Het Mikpunt Middelie

17 maart 2017 Burgemeester als spreker

Onze eerste thema-avond van 2017 was een geslaagde, gevulde en gezellige avond die we lieten aanvangen met de jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering die uitgevoerd werd op basis van de snelheid die de meeste leden verkozen kwamen geen bijzonderheden aan bod. Eric van den Hudding werd als aftredend bestuurslid weer unaniem gekozen om deel te nemen aan bestuur. De kascommissie gaf goedkeuring aan het jaarverslag van de penningmeester, de contributie werd niet verhoogd en een samenvatting van de thema’s van 2016 werd voorgedragen.

 Burgemeester Lieke Sievers

Na de jaarvergadering kwam de spreker aan bod. In dit geval geen spreker maar een spreekster, namelijk burgemeester Lieke Sievers (wikipedia) van onze eigen gemeente Edam-Volendam. Zij is nu ruim 100 dagen in functie en vertelde over het werk als burgemeester, de verkiezingen (die had namelijk 2 dagen ervoor plaatsgevonden), haar werk dat ze in het verleden had uitgevoerd en over de rol die ze als burgemeester moet uitvoeren. We denken dat we het met burgemeester Sievers wel gaan redden.

De burgemeester gaf ook aan dat er een traject loopt voor een nieuwe brandweerkazerne in Kwadijk waar de gedachte bestaat om er een multi-functionele oplossing voor aan te dragen. Hier is iedereen vrij in. Tevens (en dat is gelijk een oproep aan iedereen) is de burgemeester vanaf het begin van het 4e kwartaal van dit jaar op zoek naar eigen woonruimte voor een periode van 6 maanden. In de eerste 2 jaar gedurende uitvoering van haar ambt wilt ze op verschillende plekken wonen om de gemeente beter te leren kennen. Het eerste half jaar heeft gewoond in Volendam, ze gaat binnenkort naar Warder en is dus op zoek naar nog een nieuwe plek. Mocht je wat hebben dan kan je dat ook via info@hetmikpunt.nl mailen (zorgen wij ervoor dat je in contact komt met de burgemeester).


En de avond konden we weer gezellig afsluiten na middernacht.

 

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl