Het Mikpunt Middelie

27 augustus 2021 BBQ als hernieuwde start

27 augustus 2021 - We konden en mochten weer samen zijn. Daarom besloten om de eerste thema-avond in ´stijl´ te houden met een gezamenlijke BBQ (georganiseerd en verzorgd door Lisa en haar team) en een gezellige avond. Deze keer zonder spreker maar met als thema ´wij zijn allen sprekers vanavond´. 

Vanaf 18 uur was de inloop en even na 19 uur werd de BBQ geopend. Een ontspannend avond waarbij iedereen zelf zijn eigen avond maakt en in ieder geval weer nieuwe gezichten leerde kennen. Een grote toeloop van bijna 70 leden zorgde voor een ontspannen sfeer. Om middernacht werd de avond afgesloten en het voelde weer ´ouderwets´.

 

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl