Het Mikpunt Middelie

30 september 2022 Themadag Alliantie Markermeerdijken

 
 
Vrijdag 30 september 2022 hadden we weer onze jaarlijkse themadag. In tegenstelling
tot andere jaren was deze dag niet op een zaterdag, maar op een vrijdag.
Reden was dat de Alliantie ons alleen op werkdagen kon ontvangen.
Na het verzamelen bij ´t Wapen van Middelie vertrokken we om 8.45 uur met de bus
richting het projectkantoor in Katwoude.
Hier werden we door het Hoogheemraadschap, in de persoon van Jolanda van
Ommeren, ontvangen met koffie, thee en een koekje.
Hierna gaf Jolanda een heldere presentatie over de versterking van de
Markermeerdijken (waarom, wat, ecologie, archeologie, innovatie, contractvorm
Alliantie). 
 
 
Uit de presentatie werd duidelijk waarom de versterkingen plaatsvinden en de grote
complexiteit van het project, wat er voorafgegaan was voor de versterking uitgevoerd
kon worden en hoe aannemers en omwonenden bij het project betrokken zijn en nog
steeds zijn.
Wat hierbij opviel is dat alle participanten al vanaf het begin bij het ontwikkelen en
uitvoeren van het hele project betrokken zijn geweest.
Na de presentatie konden we de expositie in het projectkantoor bezoeken waar je ook
met een virtual reality bril vanuit een luchtballon de werkzaamheden kon bekijken.
 
Afbeelding met tekst, persoon, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving
 
Na het bezoek aan de expositie was gingen we met de bus richting de
werkzaamheden.
Afbeelding met lucht, buiten, transport, trein

Automatisch gegenereerde beschrijving
 
De eerste stop was bij Etersheim waar we goed konden zien hoe de dijk daar versterkt
wordt met uitleg door Jolanda.
Afbeelding met lucht, buiten, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijving
 
Vervolgens zijn we naar het bezoekerscentrum “de Breek” in Etersheim gelopen waar
een kleine expositie van archeologische vondsten is ingericht.
Afbeelding met lucht, buiten, oranje, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving
Na het bezoek aan de archeologische expositie weer allemaal de bus in en werd er
koers gezet naar Hoorn.
Hier wordt naast het versterken van de dijk ook een strand/recreatiegebied en een
natuurgebied aangelegd. Ook hier gaf Jolanda weer de nodige uitleg en toelichting.
Afbeelding met gras, persoon, lucht, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving
Na bezoek van deze locatie bracht de bus ons weer terug naar Middelie om vervolgens
in “Het Wapen van Middelie” deze dag te beëindigen met een heerlijke lunch.
Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving
Het was een zeer informatieve en geslaagde dag met tevreden deelnemers.
• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl