Het Mikpunt Middelie

6 april met Lisette over Jeugdhulpverlening

Onze eerste thema-avond van 2018 was weer een geslaagde, gevulde en gezellige avond die we lieten aanvangen met de jaarvergadering gevolgd door onze spreker van de avond.

Jaarvergadering
Tijdens deze jaarvergadering die uitgevoerd werd op basis van de snelheid die de meeste leden verkozen kwamen geen bijzonderheden aan bod. Alwin Slooten werd als aftredend bestuurslid weer unaniem gekozen om deel te nemen aan bestuur. De kascommissie gaf goedkeuring aan het jaarverslag van de penningmeester, de contributie werd niet verhoogd en een samenvatting van de thema’s van 2017 werden voorgedragen. Zo hadden we in 2017:
- Burgemeester Sievers over haar werk
- Coen van der Kamp over het ontstaan van de aarde
- Themadag over Techniek en Verbinding
- Andy Johnson over zijn werk als piloot bij de KLM

  Lisette in aktie tijdens de ´koffie´

Spreker van de avond
Na de jaarvergadering kwam de spreker aan bod. In dit geval geen spreker maar net zoals we in 2017 zijn gestart een spreekster, namelijk Lisette de Koning, onze dorpsgenoot. Lisette hielp eerst met de koffie om Lisa te ondersteunen (zodat ze niet zou opvallen direct als spreker). Lisette startte de presentatie met een filmpje dat bij eenieder ´binnenkwam´ en waardoor ze gelijk kon duidelijk maken met welk werkveld zij heeft te maken. Ze werkt namelijk in de jeugdhulpverlening waarbij zij inspringt om kinderen wiens gezinssituatie niet meer voldoen aan normale maatstaven (en gevaar lopen)  te helpen.

Klik hier voor een filmpje wat een beeld geeft waarmee ze heeft te maken

Als enige dame wist ze de mannen stil te krijgen. Tevens legde ze uit hoe de wereld van jeugdhulpverlening in Nederland is ingericht. Na de presentatie hadden we allemaal weer het gevoel dat we het niet zo slecht hebben. Lisette, bedankt!

Na de jaarvergadering en de presentatie werd het 3e deel van de avond ingevuld en werd het weer een gezellige avond.

  

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl