Het Mikpunt Middelie

Maandag 4 december 2023 - Mikpunt in Stadskrant

4 december 2023 - Aan het Mikpunt werd gevraagd of we ons verhaal wilden doen voor de Stadskrant.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl