Het Mikpunt Middelie

Data 2023 Het Mikpunt

De data voor 2023 zijn bekend en staan genoteerd voor:

Vrijdag 20 januari 2023 Openingsavond (zonder spreker) maar met hollandse pot!!!
Hiervoor sturen we een aparte mail met vraag wie er gaat komen (i.v.m. planning en eten)

Vrijdag 31 maart 2023 (20.00 uur) Thema-avond met spreker en jaarvergadering

Vrijdag 2 juni 2023 (20.00 uur) Thema-avond met spreker

Zaterdag 23 september (08.30 uur) Thema-dag
Hiervoor sturen we een aparte mail ivm aantal deelnemers

Vrijdag 17 november 2023 (20.00 uur): Thema-avond met spreker

 

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl