Het Mikpunt Middelie

Data thema-avonden en dag 2019

De data voor 2019 zijn als volgt

- Vrijdagavond 12 april 2019 (tevens jaarvergadering)
- Vrijdagavond 14 juni 2019
- Zaterdag 20 OF 27 september 2019 (we zullen deze definitief nog communiceren)
- Vrijdagavond 15 november 2019
• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl