Het Mikpunt Middelie

Themadata 2023

De thema-data voor 2023 zijn:

Vrijdag 20 januari 2023
Openingsseizoen met eten (snert, boerenbool, zuurkool, etc. Invulling volgt nog)

Vrijdag 31 maart 2023
Thema-avond

Vrijdag 2 juni 2023
Thema-avond

Zaterdag 23 september 2023
Thema-dag

Vrijdag 17 november 2023
Theama-avond

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl