Het Mikpunt Middelie

Vrijdag 18 maart 2016 - Thema zweefvliegen

Vrijdag 18 maart 2016. Jan Ruiter houdt een mooie voordracht over zijn hobby zweefvliegen. Hij vertelde dat hij deze hobby al meer dan 35 jaar uitoefent. Ten tijde van de presentatie lichtte hij de zweefvliegsport van allerlei kanten toe, wat de sport inhoudt en wat er allemaal mogelijk is met een vliegtuig zonder motor. Het geheel werd ondersteund met filmbeelden. Jan, bedankt!

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl