Het Mikpunt Middelie

Vrijdag 18 november 2016 - Thema avond Berging vliegtuigen WO2

Vrijdag 18 november 2016 hadden we onze laatste thema-avond van het kaar 2016. Deze keer kwam Nico Kwakman langs om te vertellen over zijn passie (welke redelijk is uitgegroeid tot iets meer). Hij vertelde over zijn kennis van vliegtuigen in die in WO2 zijn neergestort om en in het IJsselmeer/ Markermeer. Hij vertelde over de berging van een vliegtuig recent nabij Lemmer, hoe hij uitzoekt waar bemanningsleden zijn gebleven en meer. Hij liet zien hoe hij een website heeft opgezet (www.zzairwar.nl) waarop hij al zijn data heeft geplaatst zodat o.a. nabestaanden kunnen zien wat er is gebeurd met bemanning, vliegtuig en meer.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl