Het Mikpunt Middelie

Vrijdag 20 maart 2015 - Vis en eten

Vrijdag 20 maart 2015 - Ronald Oud vertelt over zijn passie vis en eten.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl