Het Mikpunt Middelie

Vrijdag 25 november 2011 - Eerste thema-avond

Vrijdag 25 november 2011 was de eerste thema-avond. Wim Derks was bereid om als gastspreker op te treden. Wim Derks is werkzaam bij Shell en dan met name op het gebied van energiebesparing. Binnen dat thema werd een presentatie gegeven met behulp van beeldmateriaal.. een échte ecowagen was namelijk ook op die avond aanwezig!

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl