Het Mikpunt Middelie

Vrijdag 29 november 2013 - Ontwikkelingen internet

Vrijdag 29 november 2013. Jelle Hoffenaar vertelt over zijn ervaringen inzake de ontwikkelingen met betrekking tot internet.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl