Het Mikpunt Middelie

Vrijdag 3 juni 2016- Thema-avond Water en Hoogheemraad

Op vrijdag 3 juni 2016 hadden we een mede gemeentebewoner (uit Warder) aan het woord, namelijk Cees Mantel. Cees is inmiddels gepensioneerd maar heeft naast zijn eigen veehouderij in diverse besturen gezeten. De functie waar hij de meeste tijd in heeft gestoken was bestuurder bij de voormalige Uitwaterende Sluizen, tegenwoord Hoogheemraadschap (Hollands Noorderkwartier). Cees vertelde anekdotes over wat hij heeft meegemaakt, de structuur van de organisatie alsmede de taken die hoogheemraadschap uitvoert. En dat zijn er getallen nogal wat. Duidelijk was dat ze zorgdragen voor het fundament van het kunnen wonen en werken in het gebied waar wij wonen, dat we geen natte voeten krijgen (wat toepasselijk was met het wateroverlast in zuid Nederland en grote delen van Europa) en dat het ook weer niet te droog wordt. Cees vertelde ook nog over het nieuwe gemaal dat in aanbouw is in Schardam (en de naam van Cees trouwens zal gaan dragen). Na het thema werd het weer een gezellig bijeen zijn waar de laatste vertrokken rond de klok van half 2.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl