Het Mikpunt Middelie

Vrijdag 5 juni 2015 - Thema-avond Onderzoek naar fiscale fraude door belastingdienst

Vrijdag 5 juni 2015. Ons lid Louis vertelt hoe een onderzoek plaatsvindt bij de belasting bij fiscale fraude.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl