Het Mikpunt Middelie

Zaterdag 14 juni 2014 - Themadag AZ Stadion en HVC

Zaterdag 14 juni 2014. Onze jaarlijkse themadag en deze keer naar de HVC in Alkmaar alsmede het AZ Stadion.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl