Het Mikpunt Middelie

Zaterdag 19 september 2015- Themadag haven Rotterdam

Zaterdag 19 september 2015. Onze jaarlijkse themadag met een rondvaart door de haven van Rotterdam.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl