Het Mikpunt Middelie

Zaterdag 20 oktober 2012 - Excursie naar de Noord-Zuidlijn

Op zaterdag 20 oktober 2012 hadden we de eerste excursie van het Mikpunt bestond uit een bezoek aan de befaamde Noord-Zuidlijn in Amsterdam. We hebben een uitgebreide rondleiding gekregen in het toekomstige station, inclusief parkeergarage, de tunnelbuizen enzovoort.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl