Het Mikpunt Middelie

Zaterdag 5 oktober 2013 - Themadag Gasunie

Vrijdag 5 oktober 2013. Onze jaarlijkse themadag, deze keer naar een project van de Gasunie. Het leggen van een gasleiding voor gastransport.

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl