Het Mikpunt Middelie

Bestuur

Voorzitter 
Gerard de Gier

Penningmeester 
Alwin Slooten

Secretaris 
Eric van den Hudding 

Overige bestuursleden
Rene Bibo
Jan Ruiter
 

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl